Ratkaisukeskeisyydessä tuetaan asiakkaan omia onnistumisia, osaamista, taitoja ja voimavaroja. Painopisteenä on nykyhetki ja hyvä tulevaisuus sekä asiakkaan omien ratkaisujen ja tavoitteiden löytäminen.

Ratkaisukeskeisyys sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin: kriiseihin, muutoksiin sekä valintatilanteisiin. Mutta myös silloin, kun haluat kehittää itseäsi ja oppia uutta. Haasteet voivat liittyä ihmissuhteisiin, mielialaan tai muutoin omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Asiakkaaksi voi tulla ilman diagnoosia ja lähetettä. Riittää, kun on oma halu kehittyä ja parantaa elämänlaatuaan. Jo muutama tapaaminen voi joskus olla merkityksellinen ja eteenpäin vievä.