Psykoterapia voi olla omakustanteista tai Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, jolloin Kela maksaa 57,60 € terapiakustannuksista ja omavastuu jää asiakkaan maksettavaksi. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa asiakkaan opiskelu- ja työkyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, jos jokin todettu ja diagnosoitu mielenterveydenhäiriö uhkaa opiskelu-ja työkykyä.

Tarkemmat tiedot www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia