Nuorten ohjauksessa ja neuvonnassa kartoitetaan esim. nuoren itsetuntoon, kehitykseen, opiskeluun, psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Tapaamisessa kehitetään uusia toimintatapoja ja ajatusmalleja, vahvistetaan nuoren psyykkistä hyvinvointia ja selviytymiskykyä paremman huomisen luomiseksi.

Vanhempainohjauksessa ja neuvonnassa luodaan uusia näkökulmia lasten ja nuorten kasvatukseen ja tukemiseen vanhemmuuden näkökulmasta. Perheen voimavarat ja kiintymyssuhteet vahvistuvat, ja löytyy uusia toimintatapoja haasteelliseen tilanteeseen. Vanhempainohjaus voi olla myös vanhemmille, joiden lapsi / nuori käy psykoterapiassa toisaalla.

Konsultaatio voi olla kertaluontoinen tai tapaamisia voi olla useampi, perheen tarpeen mukaan. Nuori tai vanhempi / vanhemmat voivat tulla vastaanotolle joko yksin tai yhdessä.