Pariterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla erilaiset kriisitilanteet parisuhteessa ja / tai perheessä.

Pariterapian avulla löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja toimimattomien tilalle parisuhteessa ja / tai perheessä. Voit tulla terapiaan yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Pariterapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista tarpeen mukaan.

'